حاتم

به خون مردم نابود گريانم درين عالم
به ظلمی که روا گشتست به اسم دين و ان خاتم
چگونه لايق ميهن همين مردان بی وجدان
چو از پول وطن باشند برای اجنبی حاتم

Advertisements
This entry was posted in my Persian poems. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s